Zandtapijt

In veel boerderijen in de provincie Drenthe, en ook in sommige andere delen van het land, trof men vroeger een zandtapijt aan. Tot het begin van de vorige eeuw was vloerbedekking een onbekend begrip voor de boer, De vloeren in verschillende vertrekken bestonden uit grote brokken Bentheimer zandsteen en blauwe en rode plavuizen. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer meestal eens in de week een versiering aan op één van die kale vloeren: een zogenaamd zandtapijt. Bij het zandstrooien toonden de boerinnen hun kunstzinnige aanleg. Allerlei figuren werden tot een compleet zandtapijt gestrooid, echte kunstwerken waren het. De boerenkeuken zag er dan op zijn zondags uit.

In Schoonebeek heeft men tot heden het historisch gebruik in ere gehouden. In een oude Saksische boerderij, De Zwaantje Hans-Stokman’s Hof genaamd, wordt nog steeds het zandtapijt als vloerbedekking (versiering) gebruikt.
Inmiddels is dat zandstrooien een voor Schoonebeek bekende toeristische attractie geworden. De “Zandstrooiboerderij” wordt jaarlijks door duizenden personen bezocht. Dat kan zowel individueel als in groepsverband.
De oudheidkundige stichting “De Spiker” organiseert elk jaar een “Zandstrooiwedstrijd” Jaarlijks nemen de leerlingen uit de hoogste groepen van de zeven basisscholen uit de voormalige gemeente Schoonebeek deel aan deze wedstrijd. Met de wedstrijd wil stichting “De Spiker” deze oude volkskunst ook voor de toekomst bewaren.

zandstrooikeuken1